Bài Cúng Động Thổ Mượn Tuổi

Bài cúng động thổ mượn tuổi là một trong những nghi lễ quan trọng của lễ động thổ mượn tuổi xây nhà. Mươn tuổi xây nhà cần lưu ý gì? Ý nghĩa của nó thế nào? Cách cúng và bài cúng cụ thể ra sao?

Scores: 4.6 (18 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Chat ngay